Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Արդյո՞ք տրված թիվը արմատ է 1Մ.
2. Հավասարման ճիշտ լուծումը 1Մ.
3. Անհայտ բաժանարար 2Մ.
4. Անհայտ հանելի 2Մ.
5. Բառերով տրված հավասարում 3Մ.
6. Պահանջվող գործողություններով հավասարում 3Մ.
7. Անհայտ բաժանելի 2Մ.
8. Անհայտ արտադրիչի որոշելը 1.5Մ.