Դպրոցի համար գնեցին 243 սեղան և աթոռ:
 
Աթոռ գնեցին 8 անգամ շատ, քան՝ սեղան:
 
Քանի՞ սեղան և քանի՞ աթոռ գնեցին:
 
Պատասխան՝ գնեցին  սեղան, գնեցին  աթոռ: