Որոշիր անհայտ արտադրիչը:
 
1. Եթե 4c=12,ապաc=i
 
2. Եթե m9=27,ապա m=i
 
3. Եթե 7p=42,ապա p=i