Գտիր 74<x<77 անհավասարման բոլոր ամբողջ լուծումները:
 
Թվերը գրիր փոքրից մեծը, բաժանիր դրանք ստորակետերով՝ առանց բաց տեղերի:
  
Պատասխան՝