Որոշիր x<-19 անհավասարմանը բավարարող ամենամեծ ամբողջ թիվը:
 
Պատասխան՝