Թվարկիր 6916<x<72613 անհավասարման բոլոր ամբողջ լուծումները:
 
Թվերը գրիր փոքրից մեծը, բաժանիր դրանք ստորակետերով՝ առանց բացատների:
  
Պատասխան՝