Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Անհավասարմանը բավարարող/չբավարարող թիվ (<) 1Մ.
2. Անհավասարմանը բավարարող թիվ 2Մ.
3. Անհավասարմանը բավարարող կամ չբավարարող թիվ (>) 2Մ.
4. Անհավասարմանը բավարարող թիվ (համեմատում զրոյի հետ) 3Մ.