Տրված թվերից ո՞րն է բավարարում 11x>6 անհավասարմանը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: