Բավարարում է արդյո՞ք −32 թիվը x>-6 անհավասարմանը:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: