Տրված է x=-18 տառի արժեքը և -35 թիվը:
 
Տեղադրիր անհավասարության ճիշտ նշանը:
 
x-35