Բավարարում է արդյո՞ք 0 թիվը տրված անհավասարմանը՝ x<4
 
Պատասխան՝ :