Ժամանակի մոտավոր արժեքը պակասորդով հաշվելիս չափման սխալանքը 37 վայրկյան է, իսկ հավելուրդով հաշվելիս՝ 23 վայրկյան: Ի՞նչ ճշգրտությամբ է չափվել ժամանակը:
 
Առաջին պատուհանում տեղադրիր թվային արժեքը, երկրորդում ՝ժամանակի չափման միավորը: 
 
Պատասխան՝ չափման ճշգրտությունը iէ: