Մարմնի զանգվածի մոտավոր արժեքը 1 կգ ճշգրտությամբ հավելուրդով հաշվելիս չափման սխալանքը 245 գ է:
 
Որքա՞ն կլինի պակասորդով հաշվելու սխալանքը:
 
Պատասխան՝ i գ: