Հատվածի երկարությունը պակասորդով և հավելուրդով մոտավոր չափելիս ստացան այս արժեքները՝ 100 մմ  և 200 մմ :
 
Որքա՞ն է հատվածի երկարության ճշգրիտ արժեքը, եթե հայտնի է, որ երկու դեպքում էլ չափման սխալանքներն իրար հավասար են:
 
Պատասխան՝ i մմ