Նշիր, թե ինչպե՞ս է կատարվել այս թվի մոտավոր հաշվարկը՝ պակասորդով, թե՞ հավելուրդով.

9371094

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: