Հաշվեցին ձողի երկարությունը 1սմ ճշգրտությամբ և ստացան բնական թիվ:

Որքա՞ն է ձողի երկարության մոտավոր արժեքը պակասորդով, եթե նրա ճշգրիտ երկարությունը 2235 սմ է:

Պատասխան՝  սմ: