Հատվածի երկարությունը մոտավոր հաշվեցին 1 սմ ճշգրտությամբ և ստացան 47 սմ արժեք:
 
Հայտնի է, որ հատվածի երկարության ճշգրիտ արժեքը խառը թիվ է, որի կոտորակային մասի հայտարարը հավասար է 10-ի:
 
1. Գտիր հատվածի ճշգրիտ երկարության ամենափոքր հնարավոր արժեքը:
 
Պատասխան՝ iii սմ:
 
2. Գտիր հատվածի ճշգրիտ երկարության ամենամեծ հնարավոր արժեքը:
 
Պատասխան՝ iii սմ: