Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Հավելուրդով կամ պակասորդով մոտավոր հաշվարկ (խառը թիվ) 1Մ.
2. Երկու գյուղերի միջև հեռավորության չափման սխալանքը 1Մ.
3. Բնական թվի մոտավոր հաշվարկ տասնավորների/հարյուրավորների ճշգրտությամբ 2Մ.
4. Ժամանակի չափման ճշգրտությունը 3Մ.