Տարբեր նշաններով ռացիոնալ թվերի բաժանումը
Տարբեր նշաններով երկու ռացիոնալ թվեր բաժանելու համար պետք է՝
  • բաժանել այդ թվերի մոդուլները,
  • արդյունքի դիմաց դնել «\(-\)» նշանը:
Ուշադրություն
:+=+:=
Միևնույն նշաններով ռացիոնալ թվերի բաժանումը
Միևնույն նշաններով երկու ռացիոնալ թվեր բաժանելու համար պետք է՝
  • բաժանել այդ թվերի մոդուլները,
  • արդյունքի դիմաց դնել «\(+\)» նշանը
Ուշադրություն
+:+=+:=+
 
Ռացիոնալ թվերի բաժանումը կարելի է բերել բազմապատկման դեպքին:
 
Ճիշտ է հետևյալ բանաձևը՝
 
mn:pq=mnqp=mqnp
 
Օրինակ 1.
 
+34:79=+34:79=34:79=3497=2728
 
Օրինակ 2.
 
8310:2110=+8310:2110==+8310:2110=+8310:2110=+83101021=+8321
 
Օրինակ 3.
  
1112:+1216=1112:1216=11612121=661452=661452=122
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: