Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սովորական կոտորակների բաժանում (հավասար հայտարարներ)

Բարդություն հեշտ

2
2. Բաժանում 1-ի և (-1)-ի

Բարդություն հեշտ

2
3. Բացասական կոտորակի բաժանումը բնական թվի վրա

Բարդություն հեշտ

1
4. Երկու սովորական կոտորակներ

Բարդություն հեշտ

2
5. Պնդում (ռացիոնալ թվերի բաժանում)

Բարդություն հեշտ

1
6. Սովորական կոտորակների բաժանում (տարբեր հայտարարներ)

Բարդություն հեշտ

2
7. Բացասական կոտորակների քանորդ

Բարդություն միջին

3
8. Բացասական խառը թվերի քանորդը

Բարդություն միջին

3
9. Ամբողջ թվի և սովորական կոտորակի քանորդ

Բարդություն միջին

3
10. Խառը թվի բաժանումը սովորական կոտորակի

Բարդություն միջին

3
11. Սովորական կոտորակի և ամբողջ թվի քանորդ

Բարդություն միջին

3
12. Քայլ առ քայլ բաժանում

Բարդություն միջին

4
13. Գործողություններ երեք կոտորակների հետ

Բարդություն միջին

3
14. Շարժման խնդիր

Բարդություն միջին

3
15. Խառը և ամբողջ թվերի քանորդ

Բարդություն միջին

3
16. Չորս կոտորակներ

Բարդություն միջին

4
17. Անիվի խնդիրը

Բարդություն միջին

3
18. Խառը և ամբողջ թվեր (բացասական)

Բարդություն միջին

4
19. Հավասարում (պետք է կատարել բաժանումներ)

Բարդություն բարդ

5
20. Հավասարում (համեմատություն)

Բարդություն բարդ

6
21. Անհայտ թիվը (բաժանում)

Բարդություն բարդ

5
22. Մոդուլով հավասարում

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար