Կատարիր բաժանումը:
 
Արդյունքը ամբողջ թիվ է:
 
60:58 \(= \)