Գտիր քանորդը:
 
Եթե արդյունքը բացասական թիվ է, ապա «\(-\)» նշանը տեղադրիր կոտորակի համարիչում:
 
129:1019=ii