Կատարիր խառը թվի և սովորական կոտորակի բաժանումը:
 
Պատասխանն ամբողջ թիվ է:
 
212:24 \(= \)