Խառը թիվը բաժանիր ամբողջ թվի վրա:
 
Պատասխանը գրիր խառը թվի տեսքով, որի կոտորակային մասը անկրճատելի սովորական կոտորակ է: 
  
35411:7 \(= \)iii