Որոշիր, թե ի՞նչ արագությամբ պետք է շարժվի ավտոբուսը, որպեսզի 42 կմ-ը անցնի 35 ժամում:
 
Պատասխան՝ ավտոբուսը պետք է շարժվի  կմ/ժ արագությամբ: