Կատարիր գործողությունները կոտորակային թվերի հետ: Արդյունքը բեր անկրճատելի կոտորակի:
 
Եթե քանորդը բացասական թիվ է, ապա մինուս նշանը տեղադրիր համարիչում:
 
15:21475 \(=\) ii