Քայլ առ քայլ կատարիր խառը թվի բաժանումը սովորական կոտորակի:
 
Կոտորակը կրճատիր, անջատիր ամբողջ մասը:
  
449:57 \(= \)i9ii=iii