Պարզիր, թե ի՞նչ թվի վրա պետք է բաժանել 827-ը, որպեսզի քանորդում ստացվի 12
 
Պատասխան՝ 827-ը պետք է բաժանել ii-ի: