Պարզիր չորս բացասական ռացիոնալ թվերի արտադրյալի նշանը: