Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սովորական դրական կոտորակների արտադրյալ

Բարդություն հեշտ

2
2. Պնդում (ռացիոնալ թվերի բազմապատկում)

Բարդություն հեշտ

1
3. Բազմապատկում 1-ով և (-1)-ով

Բարդություն հեշտ

2
4. Բացասական կոտորակի բազմապատկումը բացասական ամբողջ թվով

Բարդություն հեշտ

1
5. Խառը թվի և սովորական կոտորակի արտադրյալ

Բարդություն միջին

3
6. Դրական խառը թվերի արտադրյալ

Բարդություն միջին

3
7. Կանոնավոր կոտորակի և խառը թվի արտադրյալ (բացասական թվեր)

Բարդություն միջին

3
8. Մի քանի արտադրիչների արտադրյալի նշանը

Բարդություն միջին

4
9. Երեք կոտորակների արտադրյալ

Բարդություն միջին

4
10. Տեքստային խնդիր (երկու խառը թիվ)

Բարդություն միջին

4
11. Խառը և ամբողջ թվերի արտադրյալ (բացասական թվեր)

Բարդություն միջին

3
12. Երեք սովորական կոտորակների արտադրյալ

Բարդություն միջին

4
13. Բացասական կոտորակների արտադրյալ

Բարդություն միջին

3
14. Խառը թվի և սովորական կոտորակի արտադրյալ (տարբեր նշաններ)

Բարդություն միջին

4
15. Գործողություններ երեք կոտորակների հետ

Բարդություն միջին

3
16. Մակերեսի խնդիր (սովորական կոտորակ և խառը թիվ)

Բարդություն միջին

3
17. Տառային արտահայտության պարզեցում և արժեքի հաշվում

Բարդություն բարդ

5
18. Մոդուլով հավասարում

Բարդություն բարդ

6
19. Հավասարում (բացասական թվերի բազմապատկում)

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար