Զբոսաշրջիկը քայլեց 125 ժամ: Որոշիր, թե որքա՞ն ճանապարհ անցավ զբոսաշրջիկը, եթե նա քայլում էր 437 կմ/ժ արագությամբ:
 
Պատասխան՝ iii կմ: