Տարբեր նշաններով ռացիոնալ թվերի բազմապատկումը
Տարբեր նշաններով երկու ռացիոնալ թվեր բազմապատկելու համար պետք է՝
  • բազմապատկել այդ թվերի մոդուլները
  • արդյունքի դիմաց դնել «\(-\)» նշանը
Օրինակ 1.
 
+3479=+3479=3479=712
 
Օրինակ 2.
 
9310+115=9310+115=9310115=11425
 
Ուշադրություն
+=+=
Միևնույն նշաններով ռացիոնալ թվերի բազմապատկումը
Միևնույն նշաններով երկու ռացիոնալ թվեր բազմապատկելու համար պետք է՝
  • բազմապատկել այդ թվերի մոդուլները,
  • արդյունքի դիմաց դնել «\(+\)» նշանը:
Օրինակ 3.
 
+14+35=++14+35=+1435=+320
 
Օրինակ 4.
 
83102110=+83102110=+83102110=+1743100
 
Ուշադրություն
++=+=+
Ռացիոնալ թվերի բազմապատկման համար ճիշտ է հետևյալ բանաձևը՝
 
mnpq=mpnq
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: