Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

24Մ.
1. Սովորական դրական կոտորակների արտադրյալ 2Մ.
2. Բազմապատկում 1-ով և (-1)-ով 2Մ.
3. Խառը թվի և սովորական կոտորակի արտադրյալ 3Մ.
4. Երեք կոտորակների արտադրյալ 4Մ.
5. Դրական խառը թվերի արտադրյալ 3Մ.
6. Խառը և ամբողջ թվերի արտադրյալ (բացասական թվեր) 3Մ.
7. Երեք սովորական կոտորակների արտադրյալ 4Մ.
8. Կանոնավոր կոտորակի և խառը թվի արտադրյալ (բացասական թվեր) 3Մ.