Լուծիր հավասարումը:
 
3810x=38
 
Առաջինը տեղադրիր փոքր արմատը:
 
Պատասխան՝ x1=ix2=i