Կատարիր բազմապատկումը:
 
ա) 25401=ii
 
բ) 12540=ii