Ռացիոնալ թվերի սահմանումը
Մեզ արդեն հայտնի են թվերի տարբեր բազմություններ՝ բնական թվեր, կոտորակային թվեր, ամբողջ թվեր:
Բնական թվեր
Հաշվելիս առաջացած \(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ...\) թվերը կոչվում են բնական թվեր:
Օրինակ
1 նարինջ              2 նարինջ                                      3 նարինջ 
նարինջ.png         նարինջ.pngնարինջ.png         նարինջ.pngնարինջ.pngնարինջ.png
Կոտորակային թվեր
Օրինակ
34 պիցա                         38 պիցա                        129 մանդարին                                                    
pizza.png              pizza2.png             մանդարին.jpgմանդարինն.jpg
Ամբողջ թվեր
Բնական թվերի հակադիր թվերը կոչվում են բացասական ամբողջ թվեր:
Termometr.png
 
Ամբողջ դրական և բացասական թվերն ու 0-ն կոչվում են ամբողջ թվեր:
Բացասական կոտորակներ
Դրական կոտորակների հակադիր թվերը կոչվում են բացասական կոտորակներ:
Եթե վերևի ջերմաչափներից երրորդը ցույց է տալիս, օրինակ՝ 312 աստիճան ցուրտ, ապա առաջանում է բացասական կոտորակային թիվ՝ 312-ը:
Եթե ձեռնարկությունը ունեցել է 2545 մլն դրամ վնաս, ապա դա կարելի է գրել որպես բացասական եկամուտ՝ 2545
Օրինակ
34,158 թվերը բացասական կոտորակային թվեր են:
Ռացիոնալ թվեր
Վերևում բերված բոլոր թվերը միասին կոչվում են ռացիոնալ թվեր:
Դրական և բացասական ամբողջ և կոտորակային թվերն ու \(0\)-ն կոչվում են ռացիոնալ թվեր:
Օրինակ
15,7,0,25,176,529,34,158,32 թվերը ռացիոնալ թվեր են:
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: