Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Դրական/բացասական թվեր

Բարդություն հեշտ

1
2. Պնդումներ ռացիոնալ թվերի մասին

Բարդություն հեշտ

1
3. Դրական և բացասական թվեր (տառեր)

Բարդություն հեշտ

2
4. Թվերի տեսակներ

Բարդություն հեշտ

2
5. Թվի նկարագիրը

Բարդություն հեշտ

1
6. Ճիշտ կամ սխալ պնդում

Բարդություն հեշտ

2
7. Սխալ պնդում ռացիոնալ թվերի մասին

Բարդություն հեշտ

1
8. Բառերով նկարագրված թվի որոշելը

Բարդություն միջին

4
9. Դրական և բացասական ռացիոնալ թվերի հնարավոր արժեքները

Բարդություն միջին

3
10. Ռացիոնալ/ոչ ռացիոնալ թվեր

Բարդություն միջին

4
11. Բառերով տրված թվի որոշելը

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար