Ինչպիսի՞ թիվ է 1412-ը:  
 
Նշիր բոլոր ճիշտ պատասխանները: