Ռացիոնալ թվերի վերաբերյալ հետևյալ պնդումներից ո՞րն է սխալ: