Որոշիր այն թիվը, որը 62109-ով մեծ է մի թվից, որի մասին հայտնի է, որ այն ո՛չ դրական է, ո՛չ  էլ՝ բացասական:
 
Առաջին պատուհանում տեղադրիր \(«+»\) կամ  \(«-»\) նշաններից մեկը: Կոտորակը մի կրճատիր:
 
Պատասխան՝  ii