Տրված  է, որ a<0 և x>0
 
Որո՞նք կարող են լինել a և x թվերը:
 
Ընտրիր հնարավոր տարբերակները: