Հայտնի է, որ a<0 և l<0
 
Ի՞նչ կարելի է եզրակացնել a և l թվերի վերաբերյալ:
 
1. a թիվը
 
2l թիվը
 
3. a թիվը
 
4. l թիվը