Ռացիոնալ թվերի վերաբերյալ բերված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ: