Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Դրական և բացասական թվեր (տառեր) 2Մ.
2. Թվերի տեսակներ 2Մ.
3. Ճիշտ կամ սխալ պնդում 2Մ.
4. Դրական/բացասական կոտորակային թվեր 1Մ.