Ընտրիր այն թվերը, որոնք -ի փոխարեն տեղադրելով ստանում ենք ճիշտ անհավասարություն՝ 14>37