Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ավելի աջ/ձախ կետերը (խառը թվեր)

Բարդություն հեշտ

1
2. Դրական և բացասական խառը թվեր

Բարդություն հեշտ

1
3. Կոտորակային թվեր և 0-ն

Բարդություն հեշտ

1
4. Նախադասությունը անհավասարության տեսքով (սովորական կոտորակ)

Բարդություն հեշտ

2
5. Սովորական կոտորակների համեմատում (դրական և բացասական)

Բարդություն հեշտ

2
6. Երեք բացասական թվեր

Բարդություն միջին

3
7. Երեք ռացիոնալ թվերից ամենամեծը/ամենափոքրը

Բարդություն միջին

3
8. Ամենամեծ մոդուլով խառը թիվը

Բարդություն միջին

3
9. Բացասական ռացիոնալ թվերի համեմատում

Բարդություն միջին

4
10. Հավասար ամբողջ մասերով խառը թվեր

Բարդություն միջին

3
11. Ռացիոնալ կոորդինատով ավելի աջ կետը

Բարդություն միջին

3
12. Ամենամեծ մոդուլով խառը թիվը (դրական և բացասական)

Բարդություն բարդ

5
13. Անհավասարման ամենամեծ/ամենափոքր ռացիոնալ լուծումը

Բարդություն բարդ

5
14. Տառային ռացիոնալ արտահայտություններ

Բարդություն բարդ

5
15. Բառերով նկարագրված ռացիոնալ թիվը

Բարդություն բարդ

6
16. Աստղանիշի արժեքները (բացասական կոտորակներ)

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար