Համեմատիր սովորական կոտորակները: Տեղադրիր \(<,   >\) կամ \(=\) նշաններից մեկը:
 
531i131