Տրված նախադասությունը գրիր անհավասարության տեսքով.
 
913 բացասական թիվ է:
 
Պատասխան՝ 913ii