Համեմատիր թվերը՝ տեղադրիր \(>\),\(<\) կամ \(=\) նշաններից մեկը:
 
ա) 034
 
բ023