Համեմատիր հետևյալ խառը թվերը: Տեղադրիր \(>\),\(<\) կամ \(=\) նշաններից մեկը:
 
1427−14231